J&T Express chính thức trở thành đối tác của GrabExpress Giao Hàng Toàn Quốc

 

📢📢📢 Loa loa loa, J&T Express chính thức trở thành đối tác của GrabExpress Giao Hàng Toàn Quốc!

🆗 Thêm đối tác, thêm lựa chọn 🆗

❗ Từ ngày 10/04/2023, GrabExpress Giao Hàng Toàn Quốc sẽ đồng hành cùng một “người bạn” mới, đó chính là J&T Express nha các bạn.

✨ Giao hàng đến tỉnh thành khác thật dễ dàng với GrabExpress và đối tác J&T Express, khi có những “điểm sáng” sau:

✅ Lấy hàng ngay tại nhà, khỏi mất công di chuyển.

✅ Khung giờ lấy hàng linh hoạt, thoải mái gửi đơn.

👉 Đặt GrabExpress Giao Hàng Toàn Quốc ngay:  https://grb.to/GrabExpressGiaoHangToanQuoc

#GrabExpress