Hướng dẫn vào Trung tâm trợ giúp trên ứng dụng Grab

🖐️ Mọi thắc mắc liên quan đến Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab, bạn lên hỏi HELP CENTER/ TRUNG TÂM TRỢ GIÚP trên ứng dụng Grab để biết thêm thông tin nhé!

📍 Truy cập dễ dàng, tiện lợi chỉ với các bước sau: