Hướng dẫn quy đổi Ưu đãi hoàn tiền trên ứng dụng Grab

Sau khi thanh toán thành công giao dịch thuộc chương trình áp dụng ưu đãi, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi hoàn tiền trong mục “My Rewards/ Ưu đãi của tôi”. Khách hàng vui lòng thực hiện theo các bước sau để Redeem/Quy đổi  Cashback Promo/Ưu đãi hoàn tiền trên ứng dụng Grab về Ví điện tử Moca.

Bước 1: Khách hàng mở ứng dụng Grab, vào mục GrabRewards, chọn MyRewards/ Ưu đãi của tôi.

 

            

 


Bước 2: Chọn ưu đãi hoàn tiền và thực hiện quy đổi Rewards/Ưu đãi trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nhận được ưu đãi này trong mục MyRewards/ Ưu đãi của tôi.

Bước 3: Chọn “Redeem My Moca wallet Bonus/ Quy đổi vào Ví Moca”.

 

           

 

Bước 4: Nhận thông báo quy đổi/redeem thành công trên ứng dụng Grab.