🔥 Hướng dẫn mua gói Di chuyển tiết kiệm

🥳 Bạn đã biết, gói di chuyển tiết kiệm giờ có đa dạng đủ loại, đáp ứng nhu cầu của mỗi người chưa? Cứ đặt xe là giảm, tới đâu cũng hời và giờ là hợp ý từng người nữa.

🔥 Cứ đặt xe là hời bởi Grab tặng bạn vô số ưu đãi độc quyền chỉ khi sử dụng gói mới có!
✨ Ưu đãi di chuyển GrabBike/GrabCar toàn quốc
✨ Ưu đãi đến và đi bến xe sân bay
✨ Nhận ưu đãi khi chuyến xe đã đặt đến trễ

👉 Thông tin cụ thể của gói: 

Gói Di chuyển tiết kiệm GrabBike – Standard: 

– Ưu đãi 15% giảm tối đa 100.000đ khi di chuyển bằng GrabBike trên toàn quốc. Số lượng ưu đãi: 15 lần sử dụng.

-Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ/ ví Moca/ ví Zalopay.

– Ưu đãi 30% di chuyển bằng GrabCar đến/đi từ bến xe, sân bay trên toàn quốc, giảm tối đa 100.000đ. Số lượng ưu đãi: 4 lần sử dụng. Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ/ ví Moca/ ví Zalopay.

-Các ưu đãi không bao gồm phụ phí, người dùng vui lòng thanh toán Phí cầu đường và phụ phí khác (nếu có) với Đối tác tài xế.

-Ưu đãi không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và/ hoặc ưu đãi khác của Grab.

Gói Di chuyển tiết kiệm GrabBike – Plus: 

– Ưu đãi 15% giảm tối đa 100.000đ khi di chuyển bằng GrabBike trên toàn quốc. Số lượng ưu đãi: 30 lần sử dụng. Lưu ý: Ưu đãi sẽ được chia đều thành 2 đợt, mỗi đợt có 15 ưu đãi sử dụng thời gian là 15 ngày. Trong trường hợp, sử dụng hết ưu đãi đợt 1 sớm hơn 15 ngày, hãy đợi đến đợt 2 để sử dụng số ưu đãi tiếp theo. Trong trường hợp không sử dụng hết ưu đãi trong đợt 1, số ưu đãi này sẽ bị vô hiệu hoá, hãy đợi đến đợt 2 để sử dụng ưu đãi tiếp theo.
– Ưu đãi ap dụng khi thanh toán bằng thẻ/ ví Moca/ ví Zalopay.
– Ưu đãi 30% di chuyển bằng GrabCar đến/đi từ bến xe, sân bay trên toàn quốc, giảm tối đa 100.000đ. Số lượng ưu đãi: 4 lần sử dụng. Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ/ ví Moca/ ví Zalopay.
– Các ưu đãi không bao gồm phụ phí, người dùng vui lòng thanh toán Phí cầu đường và phụ phí khác (nếu có) với Đối tác tài xế.
– Ưu đãi không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và/ hoặc ưu đãi khác của Grab.

Gói Di chuyển tiết kiệm GrabBike – Pro: 

– Ưu đãi 15% giảm tối đa 100.000đ khi di chuyển bằng GrabBike trên toàn quốc. Số lượng ưu đãi: 60 lần sử dụng. Lưu ý: Ưu đãi sẽ được chia đều thành 4 đợt, mỗi đợt có 15 ưu đãi sử dụng thời gian là 15 ngày. Trong trường hợp, sử dụng hết ưu đãi mỗi đợt sớm hơn 15 ngày, hãy đợi đến các đợt sau để sử dụng số ưu đãi tiếp theo. Trong trường hợp không sử dụng hết ưu đãi trong mỗi đợt, số ưu đãi này sẽ bị vô hiệu hoá, hãy đợi đến các đợt để sử dụng ưu đãi tiếp theo.
– Ưu đãi áp dụng khi thanh toán bằng thẻ/ ví Moca/ ví Zalopay.
– Ưu đãi 30% di chuyển bằng GrabCar đến/đi từ bến xe, sân bay trên toàn quốc, giảm tối đa 100.000đ. Số lượng ưu đãi: 4 lần sử dụng. Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ/ ví Moca/ ví Zalopay.
– Các ưu đãi không bao gồm phụ phí, người dùng vui lòng thanh toán Phí cầu đường và phụ phí khác (nếu có) với Đối tác tài xế.
– Ưu đãi không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và/ hoặc ưu đãi khác của Grab.

Gói Di chuyển tiết kiệm GrabCar – Standar:

– Ưu đãi 25% giảm tối đa 100.000đ khi di chuyển bằng GrabCar trên toàn quốc. Số lượng ưu đãi: 15 lần sử dụng. Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ/ ví Moca/ ví Zalopay.
– Ưu đãi 30% di chuyển bằng GrabCar đến/đi từ bến xe, sân bay trên toàn quốc, giảm tối đa 100.000đ. Số lượng ưu đãi: 4 lần sử dụng. Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ/ ví Moca/ ví Zalopay.
– Ưu đãi di chuyển GrabCar trên toàn quốc, trị giá 10.000đ. Số lượng ưu đãi: 15 lần sử dụng. Bạn sẽ nhận được ưu đãi này khi đối tác tài xế đến trễ 5 phút. Kiểm tra và sử dụng ưu đãi tại “My Rewards/Ưu đãi của tôi”.
-Các ưu đãi không bao gồm phụ phí, người dùng vui lòng thanh toán Phí cầu đường và phụ phí khác (nếu có) với Đối tác tài xế.
-Ưu đãi không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và/ hoặc ưu đãi khác của Grab.

Gói Di chuyển tiết kiệm GrabCar – Plus:  

– Ưu đãi 25% giảm tối đa 100.000đ khi di chuyển bằng GrabCar trên toàn quốc. Số lượng ưu đãi: 30 lần sử dụng. Lưu ý: Ưu đãi sẽ được chia đều thành 2 đợt, mỗi đợt có 15 ưu đãi sử dụng thời gian là 15 ngày. Trong trường hợp, sử dụng hết ưu đãi đợt 1 sớm hơn 15 ngày, hãy đợi đến đợt 2 để sử dụng số ưu đãi tiếp theo. Trong trường hợp không sử dụng hết ưu đãi trong đợt 1, số ưu đãi này sẽ bị vô hiệu hoá, hãy đợi đến đợt 2 để sử dụng ưu đãi tiếp theo.
– Ưu đãi áp dụng khi thanh toán bằng thẻ/ ví Moca/ ví Zalopay.
– Ưu đãi 30% di chuyển bằng GrabCar đến/đi từ bến xe, sân bay trên toàn quốc, giảm tối đa 100.000đ. Số lượng ưu đãi: 4 lần sử dụng. Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ/ ví Moca/ ví Zalopay.
– Ưu đãi di chuyển GrabCar trên toàn quốc, trị giá 10.000đ. Số lượng ưu đãi: 15 lần sử dụng. Bạn sẽ nhận được ưu đãi này khi đối tác tài xế đến trễ 5 phút. Kiểm tra và sử dụng ưu đãi tại “My Rewards/Ưu đãi của tôi”.
– Các ưu đãi không bao gồm phụ phí, người dùng vui lòng thanh toán Phí cầu đường và phụ phí khác (nếu có) với Đối tác tài xế.
– Ưu đãi không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và/ hoặc ưu đãi khác của Grab.

Gói Di chuyển tiết kiệm GrabCar – Pro: 

– Ưu đãi 25% giảm tối đa 100.000đ khi di chuyển bằng GrabCar trên toàn quốc. Số lượng ưu đãi: 60 lần sử dụng. Lưu ý: Ưu đãi sẽ được chia đều thành 4 đợt, mỗi đợt có 15 ưu đãi sử dụng thời gian là 15 ngày. Trong trường hợp, sử dụng hết ưu đãi mỗi đợt sớm hơn 15 ngày, hãy đợi đến các đợt sau để sử dụng số ưu đãi tiếp theo. Trong trường hợp không sử dụng hết ưu đãi trong mỗi đợt, số ưu đãi này sẽ bị vô hiệu hoá, hãy đợi đến các đợt để sử dụng ưu đãi tiếp theo.
– Ưu đãi áp dụng khi thanh toán bằng thẻ/ ví Moca/ ví Zalopay.
– Ưu đãi 30% di chuyển bằng GrabCar đến/đi từ bến xe, sân bay trên toàn quốc, giảm tối đa 100.000đ. Số lượng ưu đãi: 4 lần sử dụng. Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ/ ví Moca/ ví Zalopay.
– Ưu đãi di chuyển GrabCar trên toàn quốc, trị giá 10.000đ. Số lượng ưu đãi: 15 lần sử dụng. Bạn sẽ nhận được ưu đãi này khi đối tác tài xế đến trễ 5 phút. Kiểm tra và sử dụng ưu đãi tại “My Rewards/Ưu đãi của tôi”.
– Các ưu đãi không bao gồm phụ phí, người dùng vui lòng thanh toán Phí cầu đường và phụ phí khác (nếu có) với Đối tác tài xế.
– Ưu đãi không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và/ hoặc ưu đãi khác của Grab.

#Grab #GrabBike #GrabCar#GoiDiChuyenTietKiem