Thứ 4 – Tăng Tốc Tích Điểm

Tăng Tốc Tích Điểm cùng GrabRewards

Duy nhất THỨ 4 hàng tuần áp dụng cho thẻ tín dụng VIB

💚 Cộng thêm 160 điểm GrabRewards khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB 💚

😍 Bạn có thẻ tín dụng VIB chứ? Nếu có thì xin chúc mừng bạn nhận cơ hội Tăng Tốc Tích Điểm GrabRewards vào mỗi thứ 4 hàng tuần. Chỉ cần thanh toán các đơn hàng GrabMart hoặc GrabFood bằng thẻ tín dụng VIB, bạn sẽ được cộng thêm đến 160 điểm.

Chương trình kéo dài từ 06/10/2021 đến hết ngày 08/12/2021

Áp dụng cho tất cả các thẻ VIB thanh toán đơn hàng GrabFood / GrabMart vào thứ 4 hàng tuần

  • Được tặng thêm 100 điểm khi thanh toán đơn hàng GrabFood hoặc GrabMart với giá trị thanh toán từ 60.000đ đến dưới 100.000đ, giới hạn 1 lần/người dùng/ngày.
  • Được tặng thêm 160 điểm khi thanh toán đơn hàng GrabFood hoặc GrabMart với giá trị thanh toán từ 100.000đ, giới hạn 1 lần/người dùng/ngày.
  • Thời gian áp dụng: Duy nhất thứ 4 hàng tuần từ 06/10/2021 đến hết ngày 08/12/2021
  • Áp dụng cho tất cả các thẻ VIB, đầu thẻ: 512824, 526887, 513892, 513094, 423865
  • Áp dụng khi thanh toán cho dịch vụ GrabFood hoặc GrabMart
  • Điểm tặng thêm từ chương trình sẽ được tặng trực tiếp vào tài khoản Grab trong vòng 24 giờ kể từ khi hoàn thành đơn hàng GrabFood/GrabMart.
  • Điểm tặng từ chương trình sẽ không được tính vào quá trình tích lũy điểm thăng hạng thành viên Grab.
  • Hạn mức ưu đãi mỗi ngày có giới hạn, ưu tiên người dùng đạt đủ điều kiện trước.
Thêm 100 điểm GrabRewards
Khi sử dụng thẻ VIB thanh toán cho đơn hàng GrabFood từ 60.000đ đến 100.000đ
Đặt GrabFood ngay!
Thêm 100 điểm GrabRewards
Khi sử dụng thẻ VIB thanh toán cho đơn hàng GrabMart từ 60.000đ đến 10.000đ
Đặt GrabMart ngay!
Thêm 160 điểm GrabRewards
Khi sử dụng thẻ VIB thanh toán cho đơn hàng GrabFood từ 100.000đ
Đặt GrabFood ngay!
Thêm 160 điểm GrabRewards
Khi sử dụng thẻ VIB thanh toán cho đơn hàng GrabMart từ 100.000đ
Đặt GrabMart ngay!
Previous
Next