😍 Ngày đặc biệt của nàng, GrabRewards hoàn điểm 40% 😍

*Please scroll down for English version

💚 Chúc cho phái đẹp luôn tự tin và hạnh phúc mỗi ngày, yêu thương luôn chất đầy như ưu đãi GrabRewards dành tặng.

❣️ Trong hai ngày đặc biệt, 20 và 21/10/2021, khi đổi bất cứ ưu đãi nào từ GrabRewards, bạn cũng sẽ được hoàn điểm 40%, để dành sử dụng cho những ưu đãi xịn sò kế tiếp.

🛒 Mua sắm, làm đẹp, ăn uống, nạp tiền điện thoại…bạn cần đổi ưu đãi nào, GrabRewards cũng đều hoàn điểm. 

Đặc biệt, ưu đãi áp dụng đồng thời cho cả các ưu đãi đang diễn ra trên sạp GrabRewards (kể cả chương trình HOÀN ĐIỂM 30% và SIÊU HỘI ƯU ĐÃI ĐỔI CHỈ 50 ĐIỂM).

✔️Bước 1: Mở ứng dụng Grab, bấm “Xem thêm/ More” và chọn “Rewards” để vào GrabRewards

✔️Bước 2: Chọn ưu đãi mà bạn ưa thích trong GrabRewards, bạn sẽ nhận được hoàn điểm lên đến 40%** vào ngày 25/10/2021

✔️Bước 3: Tận hưởng ưu đãi vừa đổi được và tích lũy đổi thêm các ưu đãi khác.

 • Đối với hạng mức thành viên/ Member và thành viên Bạc/ Silver: HOÀN ĐIỂM 10% khi đổi ưu đãi bất kỳ trên GrabRewards
 • Đối với hạng mức thành viên Vàng/ Gold: HOÀN ĐIỂM 30% khi đổi ưu đãi bất kỳ trên GrabRewards
 • Đối với hạng mức thành viên Bạch Kim/ Platinum: HOÀN ĐIỂM 40% khi đổi ưu đãi bất kỳ trên GrabRewards

Lưu ý:

 • Mỗi người dùng Grab được hoàn điểm tối đa 7.000 điểm trong suốt chương trình.
 • Chỉ dành cho 50.000 người dùng đầu tiên* tham gia chương trình. 
 • Chương trình hoàn điểm này áp dụng đồng thời với các chương trình khác đang diễn ra trên GrabRewards.
 • Điểm được hoàn từ chương trình không được tính vào điểm tích lũy xét hạng thành viên, và hạn sử dụng điểm theo đúng quy định về chu kỳ điểm.

Chương trình sẽ xác định người dùng đầu tiên dựa vào thời gian của lượt đổi điểm đầu tiên mà từng người dùng thực hiện. Tổng tất cả ưu đãi mà 50.000 người dùng này đổi từ lúc 00:00 20/10/2021 đến 23:59 trong ngày 21/10/2021 sẽ nhận được hoàn điểm trong ngày 25/10/2021.

English Version

🎉 GrabRewards with 2 points-back day 🎊

🥂 To celebrate Vietnamese Women Day, from 20-21/10/2021, redeem any rewards on GrabRewards catalog to gain points back up to 40%. Many hot deals from big brands are waiting for you. Come and redeem now to receive more points back!

✨ Set your alarm right now to save the day!

Especially, this promotion is applied on top of all existing promotions on GrabRewards, including POINTS BACK 30% and SPECIAL OFFERS program.

✔️Step 1: Open Grab app, choose “More”, and then tap on “Rewards” to enter GrabRewards catalog

✔️Step 2: Redeem all your favorite rewards on GrabRewards, you will receive points back up to 40%** on 25/10/2021

✔️Step 3: Enjoy your redeemed rewards and gain more points to get more various rewards!

 • For Member or Silver Tier: POINTS BACK 10% for any spending on GrabRewards. 
 • For Gold: POINTS BACK 30% for any spending on GrabRewards. 
 • For Platinum: POINTS BACK 40% for any spending on GrabRewards. 

Note:

 • Each Grab user will receive a maximum of 7.000 points back for the campaign.
 • Applied for 50.000 first eligible users*
 • This promotion is applied on top of current promotions on GrabRewards.
 • GrabRewards points received from this campaign do not count towards tier progression and are subjected to GrabRewards points expiry policy.

Based on the first redemption time of each user within 2 days of the program to determine eligible users. All redemptions of 50.000 eligible users, counted from 00:00 20/10/2021 to 23:59 21/10/2021, will be pointed back on 25/10/2021.