Grab mở lại dịch vụ GrabTaxi

[Tiếp tục cập nhật]

Grab cung cấp lại dịch vụ GrabTaxi* để phục vụ nhu cầu đi lại của khách hàng, tại các tỉnh và thành phố** sau: Hải Phòng, Thanh Hóa, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông.

(*) Xin lưu ý:

✔️ GrabTaxi chỉ được hoạt động trong phạm vi địa bàn thành phố/ nội tỉnh (điểm đón và điểm đến phải nằm trong địa bàn nêu trên).
✔️ Số người trên xe chỉ được dưới 50% số ghế.
✔️ Tuân thủ đúng quy định giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng của Chính phủ: đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và khai báo y tế trước khi di chuyển.
✔️ Trường hợp nếu bạn không làm những điều nêu trên, đối tác tài xế có thể từ chối phục vụ nhu cầu di chuyển của bạn.

(**) Triển khai theo các Công văn:

  • Công văn số 2808/-VX của UBND TP. Hải Phòng ban hành ngày 15/04/2020
  • Công văn số 08/TB-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 19/04/2020
  • Công văn số 04/CT-UBND của UBND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 15/04/2020
  • Công văn số 238/TB-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu ban hành ngày 16/04/2020
  • Công văn số 241/TB-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 17/04/2020
  • Công văn số 698/SGTVT-QLVTPT&NL của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk ban hành ngày 17/04/2020
  • Công văn số 647/SGTVT-VT của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông ban hành ngày 17/04/2020

Grab mong rằng bạn sẽ thực hiện những lưu ý trên, để đối tác tài xế có thể phục vụ những chuyến đi an toàn cho bạn.