Grab | Tổng hợp các trường hợp Đối tác có hành vi trộm cắp (tuần 1, tháng 11/2020)