Grab | Chương trình thưởng dành cho Đối tác có thành tích hoạt động xuất sắc dịch vụ GrabFood, GrabMart trong tháng 6/2023

Quý Đối tác thân mến,

 

Với mong muốn tiếp thêm động lực dành cho các Đối tác có thành tích hoạt động và duy trì kết quả hoạt động xuất sắc dịch vụ GrabFood, GrabMart trong tháng 6/2023, Grab triển khai chương trình thưởng dành cho Đối tác từ ngày 01/7/2023, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: Đối tác nằm trong danh sách có thành tích hoạt động xuất sắc trong tháng 6/2023 sẽ nhận được thông báo chúc mừng trên ứng dụng Grab Driver

 • Thời gian: từ ngày 01/7/2023 đến ngày 30/9/2023

 • Dịch vụ: GrabFood và GrabMart

 

Khi hoàn thành tổng số đơn hàng GrabFood và GrabMart ĐỒNG THỜI duy trì điều kiện đạt thưởng trong từng tháng 7, tháng 8, tháng 9/2023, Đối tác sẽ nhận được mức thưởng tương ứng cho mỗi tháng, cụ thể:

ĐIỀU KIỆN ĐẠT THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH

Đối tác cần đảm bảo duy trì các điều kiện về tỷ lệ nhận chuyến và tỷ lệ hủy chuyến trong từng tháng 7, tháng 8, tháng 9/2023 để có thể nhận thưởng từ chương trình:

 • Tỷ lệ nhận chuyến xe GrabFood & GrabMart trung bình trong từng tháng xét thưởng: ≥90%

 • Tỷ lệ hủy chuyến xe GrabFood & GrabMart trung bình trong từng tháng xét thưởng: ≤10%

 

Lưu ý:

 • Tiền thưởng sẽ được thanh toán vào Ví tiền mặt của Đối tác trước 18h trong ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

 • Đối với những chuyến xe ghép đơn GrabFood, GrabMart, mỗi đơn hàng trong chuyến xe đó đều được tính là một chuyến xe (ví dụ: hoàn thành ghép 03 đơn hàng thì tổng số chuyến xe được tính sẽ là 03 chuyến).

 • Các chuyến xe sử dụng tính năng Điểm đến yêu thích sẽ không được tính vào tổng số đơn hàng hoàn thành trong chương trình thưởng trên.

 • Chương trình này áp dụng đồng thời với các chương trình thưởng/hỗ trợ khác.

 • Grab có quyền từ chối trả thưởng cho Đối tác trong trường hợp tài khoản của Đối tác bị TẠM KHÓA hoặc KHÓA VĨNH VIỄN trong tháng xét thưởng.

 • Trong trường hợp Đối tác có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử hoặc  nhằm mục đích gian lận và/ hoặc trục lợi từ chính sách thưởng này, Đối tác sẽ không được tiếp tục tham gia chương trình và có thể bị xử lý theo quy định tại Bộ Quy tắc ứng xử.

 • Các điều kiện của chương trình có thể thay đổi và sẽ được thông báo đến Đối tác, Grab có toàn quyền quyết định điều kiện và mức hỗ trợ cuối cùng.

 • Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ được Grab khấu trừ trước khi chuyển tiền thưởng cho Đối tác theo quy định của pháp luật.

 • Mọi tranh chấp giữa Grab và người tham gia phát sinh từ hoặc liên quan đến chương trình (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy trình do Grab công bố và áp dụng tại từng thời điểm và Grab sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trong trường hợp không thống nhất được hướng giải quyết, quyết định của Grab là quyết định cuối cùng.

 

Mến chúc Đối tác hoạt động hiệu quả và an toàn.

 

Trân trọng,

Đội ngũ Grab.

 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

CÂU HỎI

TRẢ LỜI

Vì sao tôi không nằm trong danh sách Đối tác được tham gia chương trình?

Chương trình thưởng trên dựa vào thành tích hoạt động của Đối tác được ghi nhận từ ngày 01 – 25 tháng 6/2023 từ nhiều yếu tố hoạt động, cụ thể như:

+ Tổng số đơn hàng GrabFood & GrabMart đã hoàn thành (bao gồm chuyến xe sử dụng tính năng Điểm đến yêu thích): 460

+ Tỷ lệ nhận chuyến xe GrabFood & GrabMart  ≥90%

+ Tỷ lệ hủy chuyến xe GrabFood & GrabMart <=10%

Grab sẽ gửi thông báo đến Đối tác đạt đủ các điều kiện tham gia chương trình.

 

Ngoài ra, Grab vẫn đang triển khai các chương trình thưởng dành cho toàn bộ Đối tác như: Thưởng tích lũy ngọc mỗi ngày, Giờ vàng, Thưởng khi hoàn thành đơn ghép GrabFood, GrabMart…v.v.

Tôi nằm trong danh sách được tham gia chương trình và trường hợp nếu tôi đạt thưởng tháng 7 nhưng không đạt thưởng các tháng còn lại thì tôi có được nhận thưởng không?

. Chương trình sẽ được triển khai theo từng tháng, Đối tác đạt thưởng tháng nào sẽ được nhận mức thưởng tương ứng với tháng đó.