[GRAB 2 BÁNH HÀ NỘI] CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG NGỌC TỪ 17/05/2019