[GRAB 2 BÁNH HÀ NỘI] Chương trình Thưởng Ngọc ĐẶC BIỆT 400.000đ mỗi tuần