Grab 2 bánh | Thông báo kế hoạch hoàn thành nghĩa vụ thuế Thu nhập cá nhân năm 2022

Quý Đối tác thân mến,

 

Thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2021 (“NĐ 126”) và Công văn 16855/CT-TTHT ngày 08/12/2021 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Grab xin thông báo kế hoạch và thời gian hoàn thành nghĩa vụ thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022 đối với Đối tác có tổng doanh thu trong năm 2022 >100 triệu đồng hoàn thuế (nếu có) với những Đối tác có doanh thu trong năm 2022 ≤100 triệu đồng như sau:

I. MỨC THUẾ SUẤT TNCN ÁP DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ

DOANH THU THỰC NHẬN TRONG NĂM 2022

trong khoảng thời gian từ 01/01/2022 – 31/12/2022

Áp dụng mức thuế suất

Thuế TNCN 1.5% 

II. KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ THUẾ

🔰 Nếu doanh thu trong năm 2022 của Đối tác

≤100 triệu đồng 🔰

Grab sẽ gửi THÔNG BÁO qua ứng dụng Grab Driver vào ngày 13/02/2023 HOÀN TRẢ số tiền thuế TNCN phát sinh từ các khoản thưởng trong năm 2022 mà Grab đã khấu trừ (nếu có) vào Ví tiền mặt của Đối tác trước ngày 18/02/2023. Mong Đối tác lưu ý và kiểm tra trong phần Lịch sử ví trên ứng dụng Grab Driver.

🔰 Nếu doanh thu trong năm 2022 của Đối tác 

>100 triệu đồng 🔰

 

Đối tác sẽ cần hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định của Nhà nước. Nhằm giúp Đối tác thuận tiện hơn trong việc nộp lại khoản tiền thuế TNCN trong năm 2022, Grab sẽ tiến hành hỗ trợ cơ quan thuế thu hộ, nộp hộ khoản thuế TNCN mà Đối tác phải nộp theo nhiều lần, mỗi lần mức khấu trừ 60.000đ/ngày từ Ví tín dụng của Đối tác đến khi khấu trừ hết số tiền thuế TNCN phải nộp. Cụ thể như kế hoạch chi tiết dưới đây:

Vào ngày 13/02/2023, Đối tác sẽ nhận được thông báo qua ứng dụng Grab Driver và Email thông báo về doanh thu và số tiền thuế TNCN cần nộp. Sau đó, Grab sẽ tiến hành khấu trừ  60.000đ/ ngày  tại Ví tín dụng của Đối tác từ ngày 15/02/2023 đến khi hoàn thành xong nghĩa vụ thuế theo quy định của cơ quan quản lý thuế.

🔰 Công thức tính số tiền thuế TNCN phải nộp 🔰

Trường hợp Đối tác có thông tin thắc mắc cần hỗ trợ, Đối tác vui lòng truy cập mục Hỗ trợ hoặc Gọi đến Grab trên ứng dụng Grab Driver để được hỗ trợ. Trong trường hợp Đối tác có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin hướng dẫn của cơ quan thuế, vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế tại địa phương – Phòng tuyên truyền hỗ trợ hoặc truy cập trang web của cơ quan thuế để được hỗ trợ.

 

Mến chúc Đối tác hoạt động hiệu quả và an toàn.

 

Trân trọng,

Đội ngũ Grab.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

STT

Câu hỏi

Giải đáp

1

Grab thực hiện việc khấu trừ thuế của cá nhân kinh doanh theo quy định nào?

Việc khấu trừ được thực hiện theo Quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2021 (“NĐ 126”) và Công văn 16855/CT-TTHT ngày 08/12/2021 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

2

Thuế suất là bao nhiêu?

A. Theo quy định của cơ quan quản lý thuế, trường hợp Đối tác có thu nhập từ hoạt động hợp tác kinh doanh với Grab > 100 triệu/năm, Grab sẽ hỗ trợ khấu trừ và nộp hộ thuế TNCN cho Đối tác, như sau:

– Khấu trừ khoản tiền tương ứng với 1.5% trên tổng doanh thu chia sẻ của Đối tác. 

B. Theo quy định của cơ quan quản lý thuế, trường hợp Đối tác có thu nhập từ hoạt động hợp tác kinh doanh với Grab ≤ 100 triệu/năm.

– Không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN.

3

Grab có thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thuế cho cá nhân kinh doanh hay không?

KHÔNG. Grab chỉ thực hiện việc thu hộ và nộp hộ đối với doanh thu chia sẻ mà Đối tác nhận được từ các cuốc xe phát sinh từ ứng dụng Grab và các khoản thưởng mà Đối tác nhận được từ Grab.

4

Làm sao tôi kiểm tra được doanh thu trong năm của mình thuộc mức chịu thuế TNCN (mức trên 100 triệu đồng)?

Nếu doanh thu trong năm của Đối tác >100 triệu/năm, Grab sẽ tiến hành gửi bảng tổng kết doanh thu năm đến Email mà Đối tác đã đăng ký hoạt động với Grab.

Trường hợp doanh thu trong năm của Đối tác ≤100 triệu/năm, hệ thống sẽ không gửi bảng tổng kết doanh thu trên. Nếu Đối tác có thông tin thắc mắc cần hỗ trợ có thể liên hệ về Grab qua mục Gọi về Grab trên ứng dụng Grab Driver.

5

Tôi làm thế nào để biết mình đã được Grab khấu trừ nghĩa vụ thuế?

Hằng năm, Grab sẽ phát hành chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân kinh doanh nếu Đối tác yêu cầu. Grab thực hiện nghĩa vụ thu hộ, nộp hộ vào tài khoản kho bạc nhà nước của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh cho từng CMND/CCCD/mã số thuế của cá nhân kinh doanh.

6

Tôi có được giảm trừ gia cảnh hay không?

Theo quy định của cơ quan quản lý thuế, thu nhập từ kinh doanh sẽ không được áp dụng giảm trừ gia cảnh.

7

Tôi có được khấu trừ các chi phí phục vụ việc kinh doanh ( xăng, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng xe ….) hay không ?

KHÔNG. Theo quy định của cơ quan quản lý thuế, phương pháp tính thuế TNCN của cá nhân kinh doanh là phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu và các khoản hỗ trợ (không khấu trừ chi phí phục vụ kinh doanh).

8

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN của cá nhân kinh doanh xe 2 bánh là khi nào?

Căn cứ công văn số 6605/CT-TTHT ngày 06/07/2018 của Cục Thuế TP.HCM về chính sách thuế cá nhân kinh doanh tham gia mô hình hoạt động vận tải bằng xe 2 bánh: 

“… tổng hợp kê khai thuế theo mẫu số 01/CNKD hàng tháng/Quý…”

Để thuận lợi cho việc thực hiện, định kỳ vào kỳ kê khai thuế, Grab lập một tờ khai chung để khai thay cho tất cả các cá nhân và kèm theo hồ sơ khai thuế danh sách các cá nhân với các thông tin cụ thể về CMND/CCCD/mã số thuế, doanh thu, các khoản thưởng cá nhân được nhận, thuế đã khấu trừ và các thông tin có liên quan”.

Như vậy: Định kỳ hàng tháng/Quý, Grab sẽ thực hiện kê khai thuế cho các cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe 2 bánh.

9

Điều gì sẽ xảy ra nếu Đối tác nộp chậm thuế?

Cơ quan quản lý thuế sẽ truy thu và áp dụng các mức phạt chậm với những trường hợp nộp chậm (căn cứ theo Điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/6/2016 của Bộ tài Chính). Vì vậy rất mong Đối tác nghiêm túc chấp hành và thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, đúng hạn.

Lưu ý: Thời hạn hoàn thành nghĩa vụ kê khai và nộp thuế là ngày 31/03 hằng năm.

10

Đối tác có hoàn cảnh khó khăn có được gia hạn thời hạn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế?

KHÔNG, trừ trường hợp Đối tác thuộc các trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

11

Khoản thuế TNCN phát sinh từ các chương trình thưởng của tôi đã được Grab khấu trừ hằng tuần, vậy tôi sẽ bị khấu trừ thêm một lần nữa khoản thuế TNCN vào đợt thu thuế này hay sao?

KHÔNG. Khoản thuế TNCN từ các chương trình thưởng đã được Grab khấu trừ và tạm trích lại để thực hiện kế hoạch hoàn thành nghĩa vụ thuế trong năm của Đối tác, nghĩa là Đối tác sẽ không bị khấu trừ thêm một lần nào nữa đối với khoản thuế TNCN phát sinh từ các chương trình thưởng.

12

Doanh thu trong năm của tôi >100 triệu đồng và nằm trong đối tượng phải thu thuế TNCN. Trường hợp nếu tôi không muốn đóng 60.000đ/ngày mà muốn khấu trừ 1 lần duy nhất về khoản tiền thuế TNCN thì Grab có hỗ trợ không?

Có. Đối tác có nhu cầu thực việc kê khai và nộp khoản tiền thuế TNCN phát sinh trong năm qua một lần khấu trừ duy nhất, vui lòng cung cấp thông tin TẠI ĐÂY trước ngày 13/02/2023. Sau khi nộp phiếu cung cấp thông tin, Đối tác cần chuẩn bị để bổ sung khoản tiền còn thiếu vào Ví tín dụng. Sau đó, Grab sẽ tiến hành khấu trừ khoản tiền thuế TNCN tại Ví tín dụng căn cứ theo yêu cầu của Đối tác.

Lưu ý: Đối tác PHẢI sử dụng Email đăng ký hoạt động với Grab để thực hiện đăng ký này 

13

Trường hợp tài khoản Grab Driver của tôi bị khóa và doanh thu trong năm của tôi <100 triệu đồng, vậy khoản tiền thuế TNCN của tôi có được hoàn không? Và hoàn như thế nào?

Có. Grab vẫn sẽ thực hiện theo đúng quy định của cơ quan quản lý thuế về việc hoàn thuế TNCN cho Đối tác. Cụ thể tại các trường hợp sau:

  1. Tài khoản Grab Driver của Đối tác bị tạm khóa: Khoản tiền thuế TNCN sẽ được chuyển về Ví tiền mặt mà Đối tác đã liên kết về Grab khi đăng ký hoạt động. Đối tác vẫn có thể thực hiện rút khoản tiền đã hoàn từ Ví tiền mặt đó. 

  2. Ngưng quyền sử dụng ứng dụng vĩnh viễn thanh lý hợp đồng: Grab sẽ tiến hành chuyển khoản tiền thuế TNCN về tài khoản ngân hàng cá nhân mà Đối tác đã đăng ký khi hoạt động với Grab.