[GrabExpress] Thông báo thay đổi giao diện các cuốc xe có người gửi là công ty

Quý Đối tác thân mến,

Hiện GrabExpress đã tiến hành cập nhật lại một số giao diện hiển thị đối với các cuốc xe có người gửi là công ty.  Đối tác vui lòng lưu ý các điểm thay đổi mới để hoạt động hiệu quả.

NHẬN DIỆN CUỐC XE CÓ NGƯỜI GỬI LÀ CÔNG TY

Dòng chữ Yêu cầu từ Thương mại điện tử sẽ được loại bỏ ở các màn hình Chi Tiết Đơn Hàng Vận ChuyểnXem Thêm. Vì vậy Đối tác vui lòng lưu ý tên dịch vụ/tính năng hiển thị ở màn hình chính để nhận diện các cuốc xe có người gửi là công ty.

 

NHẬN DIỆN MÃ ĐƠN HÀNG

Để nhận diện mã đơn hàng cần xuất trình cho người gửi khi lấy hàng, Đối tác được khuyến khích truy cập phần Chi Tiết Đơn Hàng Vận Chuyển:


 

NHẬN DIỆN SỐ TIỀN CẦN ỨNG/THU HỘ

Giá trị số tiền cần ứng/thu hộ sẽ có thể được hiển thị tại mục Trị giá đơn hàng COD hoặc Ghi chú trong các phần Chi Tiết đơn hàng và Xem thêm.

LƯU Ý:

  • Đối tác vui lòng lưu ý tên dịch vụ/tính năng để thực hiện đúng các yêu cầu ứng tiền hoặc thu hộ tương ứng, cụ thể:
    • Giao Hàng Công Ty: Đối tác thực hiện thu hộ nếu mục Trị giá đơn hàng COD hoặc Ghi chú có ghi số tiền thu hộ.
    • Giao Hàng Công Ty – Ứng Tiền & GrabExpress Siêu Tốc (Túi Giữ Nhiệt): Đối tác thực hiện ứng tiền.
  • Mục Xem Thêm sẽ không hiển thị số điện thoại của người gửi và người nhận, vì vậy Đối tác được khuyến khích truy cập mục Chi Tiết Đơn Hàng để xem thông tin đầy đủ và chi tiết nhất.

Mọi thắc mắc, Đối tác vui lòng phản hồi về mục Trợ Giúp.

Trân trọng,
Đội ngũ Grab