[GrabExpress TP. HCM] Chương trình thưởng đến 300.000đ mỗi tuần cùng dịch vụ GrabExpress Trong Ngày, áp dụng từ 02/09 – 15/09/2019