[Grab 2 Bánh Thành phố mới] Chương trình Tích Ngọc Đổi Lì Xì áp dụng từ 24 – 29/01/2020 (30 Tết – Mùng 5 Tết)