[Grab 2 bánh] Lịch tuyển dụng & đào tạo, áp dụng từ 4/11/2019