[Grab 2 bánh TP.HCM] Lịch đào tạo áp dụng từ 15/07/2019