GrabFood TP. Hồ Chí Minh | Thưởng GrabFood mỗi ngày trong khung giờ 17:00 – 19:59 từ ngày 07/06 đến hết ngày 12/06/2021