GrabFood TP. Hồ Chí Minh | Thưởng GrabFood mỗi ngày trong khung giờ 16:00 – 20:59 từ ngày 31/5 đến hết ngày 06/6/2021