Grab | Thưởng tương tác với ứng dụng khi hoàn thành chuyến xe GrabFood từ ngày 25/09/2021 đến ngày 27/09/2021

Quý Đối tác thân mến,

Từ ngày 25/09/2021, Grab triển khai chương trình thưởng 5.000 đồng/ chuyến xe GrabFood hoàn thành, theo thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian áp dụng: từ ngày 25/09/2021 đến hết ngày 27/09/2021
  • Dịch vụ áp dụng: GrabFood
  • Khu vực áp dụng: Quận 1, Quận 3, Quận 4 tại TP. Hồ Chí Minh

MỨC THƯỞNG TƯƠNG TÁC ỨNG DỤNG

5.000 đồng/ chuyến xe GrabFood hoàn thành

Lưu ý:

  • Tiền thưởng sẽ được thanh toán vào Ví dưới của Đối tác ngay sau khi hoàn thành chuyến xe.
  • Chuyến xe được tính là hợp lệ khi có địa điểm nhận đơn hàng GrabFood tại các Quận được triển khai.
  • Đối với chuyến xe ghép đơn GrabFood có nhiều hơn 1 đơn hàng, hệ thống vẫn chỉ tính là 1 chuyến xe hoàn thành (ví dụ: hoàn thành ghép 3 đơn hàng thì tổng số chuyến xe được tính sẽ là 1 chuyến).
  • Áp dụng đồng thời với các chương trình thưởng/ gắn kết khác.
  • Điều kiện chương trình có thể thay đổi tùy theo quyết định của Grab trong từng thời điểm cụ thể.
  • Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ được Grab khấu trừ trước khi chuyển tiền thưởng cho Đối tác theo quy định của pháp luật.
  • Trong trường hợp Đối tác có bất kỳ hành vi nào, hoặc Grab có cơ sở để nghi ngờ hành vi đó là nhằm mục đích gian lận và/ hoặc trục lợi từ chính sách thưởng này, Đối tác sẽ không được tiếp tục tham gia chương trình thưởng này và có thể bị xử lý theo quy định tại Bộ Quy tắc ứng xử.

Mến chúc Đối tác hoạt động hiệu quả và an toàn.

Trân trọng,
Đội ngũ Grab.