GrabFood | Cập nhật chương trình hỗ trợ cải thiện thu nhập khi hoàn thành chuyến xe GrabFood từ ngày 22/12/2022

CẬP NHẬT TỪ NGÀY 18/9/2023

Từ ngày 18/9/2023, chương trình thưởng trên sẽ ngừng triển khai tại khu vực Quảng Nam.

Lưu ý: Các khu vực triển khai còn lại KHÔNG THAY ĐỔI.

Với mục đích mang đến những chương trình hỗ trợ hấp dẫn và cơ hội cải thiện thu nhập khi hoạt động dịch vụ GrabFood, từ ngày 22/12/2022, Grab cập nhật thêm một số khu vực được áp dụng chương trình hỗ trợ cải thiện thu nhập dành cho Đối tác tài xế khi hoàn thành chuyến xe GrabFood (“Chương trình”), chi tiết như sau:

Với mục đích mang đến những chương trình hỗ trợ hấp dẫn và cơ hội cải thiện thu nhập khi hoạt động dịch vụ GrabFood, từ ngày 19/9/2022, Grab triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt với các Đối tác tài xế khi hoàn thành chuyến xe GrabFood (“Chương trình”), chi tiết như sau:

Grab hy vọng rằng khoản hỗ trợ đặc biệt này sẽ như là một phần trong tổng thu nhập mỗi chuyến xe, cải thiện doanh thu, từ đó Đối tác có thể yên tâm và yêu thích chạy thêm nhiều chuyến xe GrabFood. 

 

  • Khoản hỗ trợ sẽ được tự động thanh toán vào Ví Dưới của Đối tác trước 18h ngày tiếp theo (ngày T+1). Trong trường hợp ngày thanh toán rơi vào ngày nghỉ hoặc nghỉ lễ theo quy định, thì ngày thanh toán là ngày làm việc gần nhất tiếp theo. 

  • (* )Doanh thu tính mức hỗ trợ trong Chương trình này là doanh thu của các chuyến xe sau khi trừ thuế GTGT và trước khi trừ phí SDUD, và không bao gồm các phụ phí khác (bao gồm nhưng không giới hạn lệ phí cầu đường, phí nền tảng, phí đơn hàng nhỏ, phí bảo hiểm chuyến xe, v.v.).

  • Thuế TNCN phát sinh từ khoản hỗ trợ trong Chương trình này sẽ được Grab hỗ trợ cho Đối tác. Như vậy, khoản hỗ trợ khi chuyển vào Ví Dưới của Đối tác sẽ không khấu trừ thuế TNCN.

  • Chuyến xe được tính hợp lệ là chuyến xe có điểm nhận tại khu vực áp dụng.

  • Áp dụng đồng thời với các chương trình thưởng/hỗ trợ khác.

  • Trong trường hợp Đối tác có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử hoặc  nhằm mục đích gian lận và/ hoặc trục lợi từ chính sách thưởng này, Đối tác sẽ không được tiếp tục tham gia chương trình. Grab có quyền xem xét truy hồi khoản thưởng đã bị trục lợi do hành vi gian lận đó, đồng thời đối tác có thể bị xử lý theo quy định tại Bộ Quy tắc ứng xử.

  • Grab có toàn quyền thay đổi, điều chỉnh các điều kiện và mức hỗ trợ của Chương trình. Mọi thay đổi, điều chỉnh sẽ được thông báo đến Đối tác trước khi áp dụng.

 

Nếu có thông tin thắc mắc cần hỗ trợ, Đối tác vui lòng truy cập mục Trợ giúp trên ứng dụng Grab Driver để được hỗ trợ.


Mến chúc Đối tác hoạt động hiệu quả và an toàn.

 

Trân trọng,

Đội ngũ Grab.