[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 28/10 – 03/11/2019