[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 18/11 – 24/11/2019