[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 17/02 – 23/02/2020