[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 16/12 – 22/12/2019