[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 10/02 – 16/02/2020