[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 02/12 – 08/12/2019