GrabCar | Chương trình thưởng 10.000 đồng đối với chuyến xe có điểm đón khách xa từ ngày 09/04/2022