Menu Driver Sign-Up

[GrabCar-HN] QUAN TRỌNG – Chương trình Phí KKSDUD mới, áp dụng từ 20/6

Kính gửi Quý Đối Tác

Nhằm tăng thêm thu nhập, GrabCar xin gửi đến Quý Đối Tác Chương trình phí KK SDUD mới được điều chỉnh và áp dụng từ ngày 20/6/2016 như sau :

Thời gian áp dụng: 00h00 ngày  20/6/2016 đến khi có thông báo mới

Khu vực áp dụng: Hà Nội.

  1. Chương trình khuyến khích sử dụng ứng dụng (KK SDUD) theo doanh thu:

12– Chuyến xe hoàn thành hợp lệ là những chuyến xe được hoàn thành trong vùng cho phép tính phí KK SDUD của Grab được thể hiện bên dưới cùng(*).

– Doanh thu hợp lệ là tổng số tiền được hệ thống ghi nhận từ những Chuyến xe hoàn thành hợp lệ.

-Tỉ lệ chấp nhận chuyến là Tổng số chuyến xe được tài xế bấm chấp nhận trong ngày / Tổng số chuyến xe được hiển thị trên màn hình điện thoại của tài xế trong ngày.

– Tỉ lệ hủy chuyến là Tổng số chuyến xe bị hủy trong ngày  / Tổng số chuyến xe mà tài xế đã bấm chấp nhận trong ngày

– Tổng số chuyến xe bị hủy trong ngày bao gồmtài xế bấm hủy + tài xế yêu cầu khách hàng hủy + tài xế nhờ tổng đài hủy.

-Chuyến xe hoàn thành trong khung giờ cao điểm: là những chuyến xe hoàn thành và có thời gian đón khách ở 1 trong 2 khung giờ cao điểm.

-Khung giờ cao điểm : 11:00 – 12:59 và 17:00 – 18:59

Lưu ý:

– Tỉ lệ chấp nhận chuyến và tỉ lệ hủy chuyến được tính lũy tiến qua các ngày trong tuần. Và sẽ trở về giá trị là 0 sau 11h30 tối chủ nhật.

– Doanh thu hợp lệ là doanh thu từ các chuyến xe trong khu vực được phép hoạt động và từ những khách hàng khác nhau (không trùng IMEI) . Tài xế có thể chở 1 khách hàng nhiều hơn 1 lần trong ngày , nhưng doanh thu chuyến xe thứ 2 sẽ không được ghi nhận là doanh thu hợp lệ để tính phí KK SDUD

Ví dụ: Giả sử tài xế A chở khách hàng B 2 lần trong ngày, hệ thống sẽ tính doanh thu chuyến xe hoàn thành đầu tiên vào doanh thu hợp lệ để tính phí KK SDUD, chuyến xe sau tài xế vẫn có thể nhận khách và hoàn thành như bình thường, doanh thu chuyến xe này sẽ không được tính là doanh thu hợp lệ để tính phí KK SDUD.

  1. Chương trình khuyến khích sử dụng ứng dung theo điểm đánh giá:

sao HN 5
– Tỉ lệ hủy chuyến là Tổng số chuyến xe bị hủy trong tuần  / Tổng số chuyến xe mà tài xế đã bấm chấp nhận trong tuần.

 – Tỉ lệ chấp nhận chuyến là Tổng số chuyến xe được tài xế bấm chấp nhận trong tuần / Tổng số chuyến xe được hiển thị trên màn hình điện thoại của tài xế trong tuần.

– Ngày hoạt động hợp lệ: là ngày mà tài xế có ít nhất 1 chuyến xe hoàn thành.

– Số ngày hoạt động trong tuần: là tổng số ngày hoạt động hợp lệ trong tuần.

– Chuyến xe hoàn thành hợp lệ là những chuyến xe được hoàn thành trong vùng cho phép tính phí KK SDUD của Grab được thể hiện bên dưới cùng(*).

– Tổng số chuyến xe bị hủy trong tuần bao gồmtài xế bấm hủy + tài xế yêu cầu khách hàng hủy + tài xế nhờ tổng đài hủy trong tuần

– Tổng số chuyến xe hoàn thành hợp lệ trong tuần là tổng số các chuyến xe hoàn thành hợp lệ của các ngày trong tuần.

– Tổng số chuyến xe hoàn thành trong giờ cao điểm trong tuần: là tổng số chuyến xe hoàn thành và có thời gian đón khách nằm trong 1 hoặc 2 khung giờ cao điểm của các ngày trong tuần.

– Khung giờ cao điểm: từ 11:00 đến 12:59 hoặc từ 17:00 đến 18:59.

– Trung bình sao trong tuần: là được tính trung bình từ các điểm đánh giá (từ 1 – 5 sao) trong tuần của tài xế.

Lưu ý: Số sao được hiển thị trên ứng dụng của tài xế sẽ không phải là số trung bình sao trong tuần để tính phí KK SDUD.

Ví dụ: Tài xế A mở máy online hoạt động 5 ngày nhưng chỉ có 4 ngày tài xế được hệ thống ghi nhận là có ít nhất 1 chuyến xe hoàn thành trong ngày. Khi đó, tài xế A được hệ thống ghi nhận là có 4 ngày hoạt động để tính phí KK SDUD.

(*)Dưới đây là vùng cho phép tính tính phí KK SDUD của Grab tại Hà Nội

10

  • Phía Bắc: Ranh giới xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn
  • Phía Nam: Ranh giới xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức
  • Phía Đông: Ranh giới xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm
  • Phía Tây: Ranh giới huyện Ba Vì

Mọi ý kiến đóng góp Quý đối tác vui lòng liên hệ  admin.grabcarhn@grab.com hoặc 04.7108 7108 – 0902.342.782 / 0902.348.808.