Menu Driver Sign-Up

[GrabCar-HN] QUAN TRỌNG-Chương trình Phí KKSDUD mới, áp dụng từ 1/8/2016

Khu vực áp dụng: Hà Nội

Thời gian áp dụng: 00h00 ngày 01/08/2016 đến khi có thông báo mới.

  1. Chương trình khuyến khích sử dụng ứng dụng (KK SDUD) theo doanh thu trong ngày:

1 2 4

  1. Chương trình khuyến khích sử dụng ứng dung theo điểm đánh giá: (Không thay đổi)

45

*LƯU Ý CHUNG:

– Doanh thu hợp lệ là tổng số tiền được hệ thống ghi nhận từ những Chuyến xe hoàn thành hợp lệ.Doanh thu hợp lệ là doanh thu từ các chuyến xe trong khu vực được phép hoạt động và từ những khách hàng khác nhau (không trùng IMEI). Tài xế có thể chở 1 khách hàng nhiều hơn 1 lần trong ngày , nhưng doanh thu chuyến xe thứ 2 sẽ không được ghi nhận là doanh thu hợp lệ để tính phí KK SDUD

Ví dụ: Giả sử tài xế A chở khách hàng B 2 lần trong ngày, hệ thống sẽ tính doanh thu chuyến xe hoàn thành đầu tiên vào doanh thu hợp lệ để tính phí KK SDUD, chuyến xe sau tài xế vẫn có thể nhận khách và hoàn thành như bình thường, doanh thu chuyến xe này sẽ không được tính là doanh thu hợp lệ để tính phí KK SDUD.

– Chuyến xe hoàn thành hợp lệ là những chuyến xe được hoàn thành trong vùng cho phép tính phí KK SDUD của Grab được thể hiện bên dưới cùng (*).

– Ngày hoạt động hợp lệ: là ngày mà tài xế có ít nhất 1 chuyến xe hoàn thành.

– Số ngày hoạt động trong tuần: là tổng số ngày hoạt động hợp lệ trong tuần.

– Tỉ lệ chấp nhận chuyến là Tổng số chuyến xe được tài xế bấm chấp nhận trong tuần / Tổng số chuyến xe được hiển thị trên màn hình điện thoại của tài xế trong tuần.

– Tỉ lệ hủy chuyến là Tổng số chuyến xe bị hủy trong tuần / Tổng số chuyến xe mà tài xế đã bấm chấp nhận trong tuần.

Tổng số chuyến xe bị hủy trong tuần bao gồm: tài xế bấm hủy + tài xế yêu cầu khách hàng hủy + tài xế nhờ tổng đài hủy trong tuần. Tỉ lệ chấp nhận chuyến và tỉ lệ hủy chuyến được tính lũy tiến qua các ngày trong tuần. Và sẽ trở về giá trị là 0 sau 11h30 tối chủ nhật.

– Tổng số chuyến xe hoàn thành hợp lệ trong tuần là tổng số các chuyến xe hoàn thành hợp lệ của các ngày trong tuần.

– Tổng số chuyến xe hoàn thành trong giờ cao điểm trong tuần: là tổng số chuyến xe hoàn thành và có thời gian đón khách nằm trong 1 hoặc 2 khung giờ cao điểm của các ngày trong tuần.

– Khung giờ cao điểm: từ 11:00 đến 12:59 hoặc từ 17:00 đến 18:59.

– Trung bình sao trong tuần: là được tính trung bình từ các điểm đánh giá (từ 1 – 5 sao) trong tuần của tài xế.Số sao được hiển thị trên ứng dụng của tài xế sẽ không phải là số trung bình sao trong tuần để tính phí KK SDUD.

Ví dụ: Tài xế A mở máy online hoạt động 5 ngày nhưng chỉ có 4 ngày tài xế được hệ thống ghi nhận là có ít nhất 1 chuyến xe hoàn thành trong ngày. Khi đó, tài xế A được hệ thống ghi nhận là có 4 ngày hoạt động để tính phí KK SDUD.

(*) Dưới đây là vùng cho phép tính tính phí KK SDUD của Grab:

10

Phía Bắc: Ranh giới xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn

Phía Nam: Ranh giới xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức

Phía Đông: Ranh giới xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm

Phía Tây: Ranh giới huyện Ba Vì

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng thông tin cho chúng tôi qua hộp thư: admin.grabcarhn@grab.com .

Hoặc: 04.7108 7108 – 0902.342.782 / 0902.348.808

Xin chân thành cảm ơn!

Đội ngũ GrabCar.