[Grab 4 bánh] Nghiêm túc thực hiện các điều kiện an toàn y tế của Bộ GTVT trong quá trình hoạt động