[Grab 2 bánh] Tổng kết và cập nhật kế hoạch hoàn thành nghĩa vụ Thuế 2020

Quý Đối tác thân mến,

Để Đối tác tiện theo dõi, Grab xin thông báo kế hoạch và thời gian hoàn thành nghĩa vụ thuế 2020 đối với Đối tác có doanh thu trong năm 2020 ĐẠT trên 100 triệu đồng hoàn thuế (nếu có) với những Đối tác có doanh thu năm 2020 CHƯA ĐẠT trên 100 triệu đồng như sau:

Lưu ý về thuế suất áp dụng với doanh thu thực nhận từ cuốc xe năm 2020

Như có thông báo, từ 05/12/2020, Grab tiến hành kê khai thuế VAT trên toàn bộ doanh thu hợp tác bằng cách khấu trừ ngay nghĩa vụ thuế VAT (thuế suất 10% hoặc theo hướng dẫn khác của cơ quan thuế tùy thời điểm) cho toàn bộ cuốc xe vận tải trước khi phân chia doanh thu theo hợp đồng cho Đối tác với tỷ lệ KHÔNG ĐỔI (80%).

Vì vậy riêng năm 2020, khoản doanh thu thực nhận từ cuốc xe của Đối tác sẽ được chia thành hai phần và áp dụng các mức thuế suất khác nhau:

LƯU Ý: Chính sách thuế TNCN 1% áp dụng với toàn bộ khoản tiền thưởng mang tính chất doanh thu trong năm KHÔNG ĐỔI và đã được Grab khấu trừ trước khi thanh toán tiền thưởng cho Đối tác.

Nếu doanh thu trong năm 2020 của Đối tác
CHƯA ĐẠT trên 100 triệu đồng

Grab sẽ gửi THÔNG BÁO qua ứng dụng GrabDriver vào ngày 14/01/2020HOÀN TRẢ số tiền thuế TNCN phát sinh từ các khoản Tiền thưởng trong năm 2020 Grab đã khấu trừ (nếu có) vào Ví Dưới của Đối tác trước ngày 20/01/2021. Mong Đối tác lưu ý và kiểm tra trong phần Lịch sử ví.

Nếu doanh thu trong năm 2020 của Đối tác
ĐẠT trên 100 triệu đồng

1. Kế hoạch hoàn thành nghĩa vụ thuế với Đối tác có doanh thu chịu thuế năm 2020 trên 100 triệu đồng

2. Minh hoạ cách tính doanh thu chịu thuế và số tiền thuế cần nộp

Hỏi đáp về nghĩa vụ thuế của cá nhân
kinh doanh vận tải áp dụng cho Đối tác Grab 2 bánh