[GRAB CẦN THƠ – BẠC LIÊU] Chương trình THƯỞNG HỖ TRỢ THÁNG 11

  • Trong trường hợp số cuốc xe hoàn thành bằng nhau, Grab sẽ tiếp tục xét điều kiện theo thứ tự: (*) Tỷ lệ chấp nhận chuyến,  (**) Tỷ lệ huỷ chuyến, (***) Tỷ lệ đánh giá sao.
  • Mỗi giải thưởng trị giá 200.000 đồng
  • Chương trình áp dụng cho dịch vụ JustGrab và GrabTaxi.

  • Thời gian chuyển thưởng: trong vòng 07 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình và chuyển trực tiếp vào ví dưới của Đối tác.

Mọi thông tin cần hỗ trợ, Quý Đối tác vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ  0902348954.

Trân trọng, 

Đội ngũ GrabCar