GrabFood Hải Phòng | Thưởng ngọc trên mỗi chuyến xe mỗi ngày từ ngày 13/06/2021 đến ngày 20/06/2021