[Grab 2 bánh] Cập nhật chương trình thưởng ngọc Thành phố mới, áp dụng từ 20/11/2019