[Grab 2 bánh] Cập nhật chương trình thưởng ngọc tại Khánh Hoà, Cần Thơ, Vũng Tàu, Quảng Ninh & Hải Phòng