GrabExpress | Thông báo thay đổi tên dịch vụ GrabExpress Giỏ hàng từ ngày 24/02/2022

Quý Đối tác thân mến,

Grab thông báo thay đổi tên gọi của dịch vụ GrabExpress Giỏ hàng và Giao hàng nhiều điểm – Giỏ hàng kể từ ngày 24/02/2022 để phù hợp với nhu cầu hoạt động của Đối tác và Người dùng, cụ thể như sau:

  • Thời gian áp dụng: từ ngày 24/02/2022 đến khi có thông báo mới
  • Khu vực áp dụng: TP. Hồ Chí Minh
  • Đối tượng áp dụng: Đối tác đang hoạt động dịch vụ GrabExpress Giỏ hàng và Giao hàng nhiều điểm – Giỏ hàng 


Mến chúc Đối tác hoạt động hiệu quả cùng Grab

Trân trọng,

Đội ngũ Grab