GrabExpress | Tạm thời triển khai thêm lý do hủy “Điểm nhận/trả hàng tại khu vực cách ly”

Quý Đối tác thân mến,

Đồng hành và thấu hiểu những khó khăn của Đối tác khi hoạt động trong tình hình phức tạp của dịch COVID-19, từ ngày 07/07/2021, Grab tạm thời triển khai thêm lý do hủy “Điểm nhận/trả hàng tại khu vực cách ly” được áp dụng trong trường hợp điểm nhận và/ hoặc trả hàng nằm trong khu vực cách ly. Việc hủy chuyến với lý do này sẽ KHÔNG ẢNH HƯỞNG đến tỷ lệ hủy của Đối tác:

  • Khu vực triển khai: Toàn quốc
  • Dịch vụ triển khai: Toàn bộ dịch vụ GrabExpress

Hướng dẫn thao tác cung cấp hình ảnh tại cung cấp hình ảnh được chụp tại khu vực cách ly:

Lưu ý: 

  • BẮT BUỘC cung cấp hình ảnh được chụp tại khu vực cách ly, không yêu cầu bắt buộc hình ảnh chính xác điểm nhận và/ hoặc trả hàng.
  • Lý do hủy Điểm nhận/trả hàng tại khu vực cách ly chỉ áp dụng trong giai đoạn hiện tại, và sẽ ngừng triển khai khi có thông báo mới từ Grab.
  • Đối tác tuyệt đối không lạm dụng và chọn sai lý do hủy vì Grab sẽ thực hiện kiểm tra và sẽ có các biện pháp xử lý theo Bộ QTUX trong trường hợp Đối tác vi phạm.

Với sự hỗ trợ này, Grab rất mong Đối tác an tâm và tiếp tục hoạt động. Mến chúc Đối tác hoạt động hiệu quả và an toàn.

Trân trọng,
Đội ngũ Grab.