[GrabExpress] Áp dụng hạn mức thu hộ mỗi ngày với tính năng Giao Hàng Công Ty (có Thu Hộ) từ 09/03/2020

Quý Đối tác thân mến,

Do hiện nhiều đơn Giao Hàng Công Ty có giá trị thu hộ rất lớn, từ ngày 09/03/2020, GrabExpress sẽ chính thức áp dụng hạn mức thu hộ mỗi ngày với tính năng Giao Hàng Công Ty (có Thu Hộ). Khi đạt hạn mức, Đối tác sẽ không thể tiếp tục thực hiện các đơn Giao Hàng Công Ty có yêu cầu Thu Hộ cho tới hết ngày hôm đó (Đối tác vẫn có thể hoạt động các dịch vụ khác).

 

Điều gì sẽ xảy ra khi đạt hạn mức thu hộ mỗi ngày?

Sau khi đạt hạn mức thu hộ mỗi ngày, các đơn Giao Hàng Công Ty (có Thu Hộ) phát tới ứng dụng của Đối tác sẽ được hệ thống tự động hủy ngay sau khi Đối tác nhận cuốc (Đảm bảo KHÔNG ảnh hưởng Tỷ lệ huỷ chuyến). Đối tác có thể tiếp tục thực hiện các đơn Giao Hàng Công Ty có yêu cầu thu hộ từ ngày hôm sau.

Ví dụ hiển thị đơn hàng được tự động huỷ bởi hệ thống

Tất cả các đơn Giao Hàng Công Ty (bao gồm các đơn có Thu Hộ) huỷ bởi hệ thống hoặc công ty liên kết sẽ:

  • KHÔNG ảnh hưởng tới tỷ lệ huỷ chuyến
  • KHÔNG ảnh hưởng tới khả năng nhận các cuốc xe Giao Hàng Công Ty không yêu cầu thu hộ và các dịch vụ/tính năng khác.
  • Vẫn được hiển thị trong mục Thu Nhập > Lịch Sử Cuốc Xe 

 

Câu hỏi thường gặp

Mến chúc Đối tác hoạt động hiệu quả, an toàn và nhiều niềm vui!

Trân trọng,
Đội ngũ Grab