[GCHCM] – Chương Trình Thưởng Tài Xế Mới Tháng 7/2018 (Từ Ngày 16/7 – 31/7)

  1. Thời gian Chương Trình:
  • Từ ngày 16/07/2018 đến hết ngày 31/07/2018.
  1. Chi tiết Chương Trình:

Lưu ý:

  • Chương trình áp dụng cho tài xế tạo và kích hoạt tài khoản từ ngày 16/7 – 31/7.
  • Hai chương trình thưởng không được áp dụng đồng thời cho cùng một Tài xế.
  • Chương trình dành cho tài xế đăng ký chính thức (Fully Activated): Thời gian xét thưởng từ Thứ 2 đến Chủ nhật, nếu Tài xế tham gia vào Thứ 3 thì sẽ được xét thưởng trong tuần kế tiếp, thời gian xét thưởng như dưới: