[Grab 2 Bánh Thành Phố Mới] Cập nhật chương trình thưởng ngọc áp dụng từ 22 – 27/01/2020 (28 Tết – mùng 3 Tết)