Grab | Cập nhật chương trình thưởng “GIỜ VÀNG” tại Hà Nội

Quý Đối tác thân mến,

Với mong muốn có thể hỗ trợ Đối tác gia tăng cơ hội thu nhập trong thời điểm này, từ ngày 08/08/2022, Grab cập nhật chương trình thưởng GIỜ VÀNG dành cho Đối tác chọn đăng ký khung giờ hoạt động. Chi tiết như sau:

 • Thời gian triển khai: từ ngày 08/08/2022 đến khi có thông báo mới
 • Khu vực triển khai: Hà Nội 
 • Dịch vụ triển khai:
  • GrabFood
  • GrabMart

CẬP NHẬT MỚI

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG

 

 

CÔNG THỨC TÍNH CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG GIỜ VÀNG

(Dựa trên Mức Thu nhập của Đối tác = A )

TH1: Nếu A < X = PHẦN THƯỞNG THÊM = X – A

TH2: Nếu A > = X: PHẦN THƯỞNG THÊM =  KHÔNG

THỨ 2 TỚI THỨ 6

Khu vực hoạt động

MỨC

 THU NHẬP TIÊU CHUẨN =  (X)

THƯỞNG THÊM

(CHO ĐƠN HÀNG HOÀN THÀNH TRONG KHUNG GIỜ)

KHUNG GIỜ HOẠT ĐỘNG

KHUNG GIỜ ÁP DỤNG

10:00-

14:00

11:00-

13:00 

18:00-

20:00

17:00-

21:00

10:00-

14:00

11:00-

13:00

18:00-

20:00

17:00-

21:00

Quận Cầu Giấy + Quận Nam Từ Liêm

 

50.000đ

 

45.000đ

 

45.000đ

 

50.000đ

 

 

4.000đ

 

4.000đ

 

4.000đ

 

 

5.000đ

Quận Đống Đa + Quận Ba Đình + Quận Thanh Xuân

Quận Hai Bà Trưng + Quận Hoàn Kiếm

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Quận Hà Đông 

THỨ 7 & CHỦ NHẬT

Khu vực hoạt động

MỨC

 THU NHẬP TIÊU CHUẨN =  (X)

THƯỞNG THÊM

(CHO ĐƠN HÀNG HOÀN THÀNH TRONG KHUNG GIỜ)

KHUNG GIỜ HOẠT ĐỘNG

KHUNG GIỜ HOẠT ĐỘNG

10:00-14:00

11:00-13:00

18:00-20:00

17:00-21:00

10:00-14:00

11:00-13:00

18:00-20:00

17:00-21:00

Quận Cầu Giấy + Quận Nam Từ Liêm

50.000đ

45.000đ

45.000đ

45.000đ

 

4.000đ

4.000đ

4.000đ

 

5.000đ

Quận Đống Đa + Quận Ba Đình + Quận Thanh Xuân

Quận Hai Bà Trưng + Quận Hoàn Kiếm

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Quận Hà Đông 

Lưu ý dành cho các Khung giờ 11:00-13:00 và 18:00-20:00

 

Hai khung giờ như trên được mở ra nhằm giúp Đối tác có thêm lựa chọn để đăng ký khung giờ hoạt động chương trình GIỜ VÀNG phù hợp hơn. Lưu ý, khi Đối tác chọn đăng ký hai khung giờ 11:00-13:00 và 18:00-20:00 sẽ không thể đăng ký các khung giờ hoạt động còn lại. 

 

CÔNG THỨC TÍNH CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG GIỜ VÀNG

(Dựa trên Mức Thu nhập của Đối tác = A )

TH1: Nếu A < X = PHẦN THƯỞNG THÊM = X – A

TH2: Nếu A > = X: PHẦN THƯỞNG THÊM =  KHÔNG

THỨ 2 TỚI THỨ 6

Khu vực hoạt động

MỨC

 THU NHẬP TIÊU CHUẨN =  (X)

THƯỞNG THÊM

(CHO ĐƠN HÀNG HOÀN THÀNH TRONG KHUNG GIỜ)

KHUNG GIỜ ÁP DỤNG

KHUNG GIỜ ÁP DỤNG

10:00-

14:00

11:00-

13:00 

18:00-

20:00

17:00-

21:00

10:00-

14:00

11:00-

13:00

18:00-

20:00

17:00-

21:00

Quận Cầu Giấy + Quận Nam Từ Liêm

50.000đ

45.000đ

45.000đ

50.000đ

 

4.000đ

4.000đ

4.000đ

 

5.000đ

Quận Đống Đa + Quận Ba Đình + Quận Thanh Xuân

Quận Hai Bà Trưng + Quận Hoàn Kiếm

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Quận Hà Đông 

THỨ 7 & CHỦ NHẬT

Khu vực hoạt động

MỨC

 THU NHẬP TIÊU CHUẨN =  (X)

THƯỞNG THÊM

(CHO ĐƠN HÀNG HOÀN THÀNH TRONG KHUNG GIỜ)

KHUNG GIỜ ÁP DỤNG

KHUNG GIỜ ÁP DỤNG

10:00-

14:00

11:00-13:00

18:00-20:00

17:00-21:00

10:00-

14:00

11:00-13:00

18:00-20:00

17:00-

21:00

Quận Cầu Giấy + Quận Nam Từ Liêm

50.000đ

45.000đ

45.000đ

45.000đ

 

4.000đ

4.000đ

4.000đ

 

5.000đ

Quận Đống Đa + Quận Ba Đình + Quận Thanh Xuân

Quận Hai Bà Trưng + Quận Hoàn Kiếm

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Quận Hà Đông 

Lưu ý dành cho các Khung giờ 11:00-13:00 và 18:00-20:00

 

Hai khung giờ như trên được mở ra nhằm giúp Đối tác có thêm lựa chọn để đăng ký khung giờ hoạt động chương trình GIỜ VÀNG phù hợp hơn. Lưu ý, khi Đối tác chọn đăng ký hai khung giờ 11:00-13:00 và 18:00-20:00 sẽ không thể đăng ký các khung giờ hoạt động còn lại. 

CÔNG THỨC TÍNH CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG GIỜ VÀNG 

(Dựa trên Mức Thu nhập của Đối tác = A )

TH1: Nếu A < X = PHẦN THƯỞNG THÊM = X – A

TH2: Nếu A > = X: PHẦN THƯỞNG THÊM =  KHÔNG CÓ

THỨ 2 TỚI THỨ 6

Khu vực hoạt động

MỨC

 THU NHẬP TIÊU CHUẨN =  (X)

THƯỞNG THÊM

(CHO ĐƠN HÀNG HOÀN THÀNH TRONG KHUNG GIỜ)

KHUNG GIỜ ÁP DỤNG

KHUNG GIỜ ÁP DỤNG

10:00-

14:00

11:00-

13:00 

18:00-

20:00

17:00-

21:00

10:00-

14:00

11:00-

13:00

18:00-

20:00

17:00-

21:00

Quận Cầu Giấy + Quận Nam Từ Liêm

50.000đ

45.000đ

45.000đ

45.000đ

 

4.000đ

4.000đ

4.000đ

 

5.000đ

Quận Đống Đa + Quận Ba Đình + Quận Thanh Xuân

Quận Hai Bà Trưng + Quận Hoàn Kiếm

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Quận Hà Đông 

THỨ 7 & CHỦ NHẬT

Khu vực hoạt động

MỨC

 THU NHẬP TIÊU CHUẨN =  (X)

THƯỞNG THÊM

(CHO ĐƠN HÀNG HOÀN THÀNH TRONG KHUNG GIỜ)

KHUNG GIỜ ÁP DỤNG

KHUNG GIỜ ÁP DỤNG

10:00-14:00

11:00-13:00

18:00-20:00

17:00-21:00

10:00-14:00

11:00-13:00

18:00-20:00

17:00-21:00

Quận Cầu Giấy + Quận Nam Từ Liêm

50.000đ

45.000đ

45.000đ

45.000đ

 

4.000đ

4.000đ

4.000đ

 

5.000đ

Quận Đống Đa + Quận Ba Đình + Quận Thanh Xuân

Quận Hai Bà Trưng + Quận Hoàn Kiếm

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Quận Hà Đông 

Lưu ý dành cho các Khung giờ 11:00-13:00 và 18:00-20:00

 

Hai khung giờ như trên được mở ra nhằm giúp Đối tác có thêm lựa chọn để đăng ký khung giờ hoạt động chương trình GIỜ VÀNG phù hợp hơn. Lưu ý, khi Đối tác chọn đăng ký hai khung giờ 11:00-13:00 và 18:00-20:00 sẽ không thể đăng ký các khung giờ hoạt động còn lại. 

ĐỐI TÁC ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Để tham gia chương trình, Đối tác có thể chủ động đăng ký khung giờ và khu vực mong muốn hoạt động cho 7 ngày hoạt động tiếp theo. Trường hợp có nhu cầu thay đổi khung giờ và/hoặc khu vực hoạt động, Đối tác có thể thay đổi trước 2 tiếng trước khi bắt đầu khung giờ hoạt động đã đăng ký.

 

Lưu ý:

 • Hệ thống sẽ ngừng nhận đăng ký trước 2 tiếng trước khi khung giờ đăng ký bắt đầu.

 • Thời gian đăng ký khung giờ hoạt động trong tuần:

  • Vào lúc 9h30 sáng Thứ 7 mở lịch đăng ký cho khu vực hoạt động từ Thứ 2 đến Thứ 6 tuần tiếp theo.

  • Vào lúc 9h30 sáng Thứ 4 mở lịch đăng ký khu vực hoạt động ngày Thứ 7 và Chủ Nhật trong tuần.

 • Tiền thưởng sẽ được hệ thống tự động chuyển về Ví dưới của Đối tác trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc khung giờ hoạt động, Đối tác có thể dễ dàng kiểm tra tại mục Thu nhập trên ứng dụng Grab Driver: 

 • Áp dụng đồng thời với các chương trình thưởng khác.

 • Các chuyến xe sử dụng tính năng “Điểm đến yêu thích” không tính vào chương trình thưởng này.

 • Trong trường hợp Grab phát hiện Đối tác có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử, hoặc nhằm mục đích gian lận và/ hoặc trục lợi từ chương trình thưởng này, Đối tác sẽ không được tiếp tục tham gia chương trình, bị hủy kết quả và có thể bị xử lý theo quy định tại Bộ Quy tắc ứng xử.

 • Grab có toàn quyền quyết định, thay đổi bất kỳ điều kiện điều khoản áp dụng cho chương trình này và sẽ thông báo các thay đổi (nếu có) đến Đối tác bằng các phương thức phù hợp. 

 • Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ được Grab khấu trừ trước khi chuyển trả cho Đối tác theo quy định của pháp luật.

 • Grab không bắt buộc Đối tác đăng ký tham gia chương trình này, Đối tác có nhu cầu có thể tự thao tác đăng ký hoặc hủy đăng ký trên ứng dụng.

 • Đối tác đăng ký khung giờ và khu vực mong muốn nhưng không hoạt động (hoặc thời gian trực tuyến dưới 50% trên khung giờ hoạt động đã đăng ký) sẽ được hệ thống tự động gửi thông báo nhắc nhở 01 lần. Đối tác nhận được 02 thông báo nhắc nhở trong vòng 01 tuần sẽ không thể đăng ký khung giờ hoạt động trong vòng 02 tuần kế tiếp.

 • Trường hợp Đối tác huỷ khung giờ hoạt động đã đăng ký >= 5 lần/ tuần (được tính từ thứ 5 đến thứ 4 tuần kế tiếp), Đối tác sẽ không thể đăng ký khung giờ hoạt động trong vòng 02 tuần kế tiếp.

 • Nếu đã đăng ký mà không đạt các điều kiện hoạt động để được nhận chương trình thưởng trong khung giờ đã đăng ký, Đối tác vẫn có thể hoạt động bình thường và không ảnh hưởng đến thu nhập hằng ngày.

 • Mỗi khung giờ hoạt động và khu vực hoạt động có giới hạn về số lượng Đối tác đăng ký.

 • Ngoài ra, đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra, xác mình và hình thức xử lý thích đáng.

 

Mọi thắc mắc Đối tác vui lòng truy cập mục Trợ Giúp hoặc sử dụng tính năng Gọi đến Grab trực tiếp trên ứng dụng Grab Driver để được hỗ trợ.

Mến chúc Đối tác hoạt động hiệu quả và an toàn.

 

Trân trọng,

Đội ngũ Grab.

STT

Câu hỏi

Giải đáp

1

Làm sao để tôi biết được là tôi đã đăng ký thành công hay chưa?

Nếu Đối tác đăng ký thành công, khung giờ hoạt động đó sẽ hiển thị trong mục Cuốc Xe Của Tôi.

2

Tôi sẽ được đảm bảo doanh thu khi hoạt động trong khung giờ hoạt động như thế nào?

Nếu thu nhập ròng của Đối tác trong khung giờ hoạt động , bao gồm: thu nhập ròng + phụ phí (nếu có) ít hơn mức thu nhập tiêu chuẩn của khung giờ đó, Grab sẽ cộng thêm phần tiền còn thiếu vào Ví Dưới của Đối tác.

Thời gian thanh toán: Tiền thưởng sẽ được hệ thống tự động chuyển về Ví dưới của Đối tác trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc khung giờ hoạt động, Đối tác có thể dễ dàng kiểm tra tại mục Thu nhập trên ứng dụng Grab Driver: 

3

Trong trường hợp khẩn cấp tôi bắt buộc phải hủy đăng ký nhưng không thể thao tác vì sắp tới giờ hoạt động (dưới 2 tiếng) thì tôi phải làm sao?

Đối tác không thể hủy đăng ký nếu thời điểm hủy ít hơn 2 tiếng trước thời điểm bắt đầu khung giờ hoạt động đã đăng ký.

4

Tôi đã đăng ký khung giờ hoạt động cho 07 ngày tới nhưng tôi không hoạt động được. Tôi có thể hủy đăng ký được không?

Đối tác có thể hủy hoặc đổi khung giờ hoạt động nếu thời điểm hủy lớn hơn 2 tiếng trước thời điểm bắt đầu khung giờ.

5

Nếu tôi không nằm trong khu vực đã đăng ký khi tới khung giờ hoạt động, tôi có được nhận cuốc không?

Không. Đối tác sẽ không nhận được cuốc xe nếu không nằm trong khu vực đã đăng ký hoạt động trong khung giờ hoạt động.

6

Trong khu vực hoạt động, tôi có nhận được các cuốc xe khác ngoài dịch vụ được thiết lập không?

Không. Đối tác sẽ chỉ nhận được các cuốc xe của những dịch vụ được thiết lập. 

Ví dụ: nếu khu vực hoạt động được thiết lập cho các dịch vụ GrabMart & GrabFood, thì Đối tác chỉ được nhận các cuốc xe từ 2 dịch vụ này.

7

Tại sao tới khung giờ hoạt động rồi nhưng tôi vẫn không nhận được cuốc?

Đối tác hãy kiểm tra lại các điều kiện sau:

 • Đối tác phải nằm trong khu vực hoạt động mà Đối tác đã đăng ký được thể hiện trên ứng dụng Grab Driver.

 • Ứng dụng Grab Driver của Đối tác phải được bật chế độ Sẵn sàng & Tự động nhận cuốc.

8

Khung giờ hoạt động chỉ áp dụng dịch vụ GrabMart, GrabFood. Vậy tại thời điểm này tôi có nhận được cuốc xe GrabExpress không?

Không. Đối tác sẽ chỉ nhận được cuốc xe từ dịch vụ GrabMart và GrabFood trong khung giờ đăng ký hoạt động.

9

Trong thời gian đăng ký hoạt động, tôi có bị tình trạng nhận được cuốc xe ngoài khu vực đăng ký không? Tôi phải thao tác như thế nào?

Không. Đối tác sẽ chỉ nhận được cuốc xe trong khu vực đăng ký.

10

Khi tôi hoàn thành 2 chuyến xe trong khung giờ hoạt động buổi trưa (10h – 14h), nếu tôi đạt thu nhập ròng 100.000 đồng, mức thưởng của tôi sẽ được tính như thế nào đối với chương trình này?

Đối với trường hợp này, đối tác sẽ nhận được thưởng theo chương trình an tâm thu nhập và chương trình tương tác ứng dụng khi hoàn thành khung giờ hoạt động, chi tiết như sau:

Chương trình GIỜ VÀNG: 100.000 < Mức an tâm thu nhập khung giờ hoạt động 10:00 – 14:00 (160.000 đồng). Đối tác sẽ nhận được thưởng là 160.000 – 100.000 = 60.000 đồng.

Chương trình THƯỞNG THÊM: Đối tác sẽ nhận được thưởng 2 * 3.000 = 6.000 đồng

Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ được Grab khấu trừ trước khi chuyển trả cho Đối tác theo quy định của pháp luật.

11

Tôi không đáp ứng điều kiện của chương trìnhGIỜ VÀNG thì có nhận được thưởng của chương trình tương tác ứng dụng không?

Không. Đối tác chỉ nhận được thưởng tương tác ứng dụng khi đồng thời đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chương trình GIỜ VÀNG hoàn thành khung giờ hoạt động.

Khi tham gia chương trình Giờ Vàng, doanh thu trong khung giờ mà Đối tác đã đăng ký hoạt động sẽ được đảm bảo, bao gồm: trong trường hợp thu nhập ròng + phụ phí (nếu có) ít hơn mức đảm bảo của khung giờ đó, Grab sẽ cộng thêm phần tiền còn thiếu vào Ví Dưới của Đối tác.

 

Ngoài ra, một trong các điều kiện đạt thưởng trong chương trình Giờ Vàng là Đối tác phải có Thời gian trực tuyến đạt tối thiểu 90% trong khung giờ đăng ký. Vì vậy, Đối tác cần thường xuyên kiểm tra thời gian trực tuyến.

 

Trường hợp Đối tác chạy ra ngoài khu vực đã đăng ký hoạt động, hệ thống sẽ hiển thị các thông báo nhắc nhở như hình bên dưới.

 


QUAN TRỌNG: Thời gian trực tuyến tối thiểu 90% đã được Grab tính toán để đảm bảo rằng tỉ lệ này đã bao gồm những yếu tố khách quan có thể ảnh hưởng đến thời gian trực tuyến của Đối tác. Vì vậy, Đối tác chỉ lưu ý cố gắng hoạt động tích cực và di chuyển trong khu vực đã đăng ký, không bỏ trôi, không hủy cuốc để đảm bảo nhận nhiều cuốc xe nhất có thể và đạt các điều kiện của chương trình.