[GrabCar HN-HCM-ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 27/04 – 03/05/2020