[GrabCar HN-HCM-ĐN] Chương trình phát khẩu trang miễn phí dành cho Đối tác GrabCar