[GrabTaxi Hải Phòng] Nhận cuốc liền tay – Nhận tiền về ngay

I. THỜI GIAN ÁP DỤNG: 19/10/2018 – 30/10/2018

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: GRABTAXI HẢI PHÒNG

III. ĐIỀU KIỆN THƯỞNG:

  • Đối tác vi phạm quy tắc ứng xử và gian lận trong thời gian diễn ra chương trình sẽ không được tham gia.
  • Mỗi Đối tác chỉ được nhận một lần thưởng cho mức hỗ trợ cao nhất.
  • Trong trường hợp, số cuốc xe hoàn thành bằng nhau, Grab sẽ xét tiếp điều kiện tỷ lệ chấp nhận chuyến và tỷ lệ huỷ chuyến.
  • Thời gian chuyển thưởng: trong vòng 07 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình và chuyển trực tiếp vào ví dưới của Đối tác.

Mọi thông tin cần hỗ trợ, Quý Đối tác vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ 090.234.8954.

Trân trọng,

Đội ngũ Grab