[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 26/08 – 01/09/2019