[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 25/11 – 01/12/2019