[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 21/10 – 27/10/2019