[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 20/01 – 26/01/2020