[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 19/08 – 25/08/2019